Välkommen till Åsen 1 industrihotellet med plats för dig.