Din integritet är viktig för oss!

När du beställer produkter i vår webbshop ger du ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter. För oss är din integritet mycket viktig. Vänligen läs denna integritetspolicy noggrant innan du lägger din beställning.

Vilka uppgifter sparas och varför? 

När du beställer produkter i vår webbshop samlar vi in namn, mail och telefonnummer för att kunna hantera din order. Dessa uppgifterna sparas i 13 månader efter din senaste beställning innan de raderas.

Vem är vi? 

Personuppgiftsansvarig för dina uppgifter är AB M&T Ahlgrens Rullande Kiosker, org nr. 556207-0689.

Vad har jag som användare för rättigheter?

Du har rätt att begära tillgång till eller rättelse av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har också rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, eller att erhålla uppgift om de personuppgifter som du har lämnat till oss och att överföra sådana personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

För att utöva någon av dina rättigheter, vänligen maila oss på kontoret@ahlgrens.se

Observera att när vi behandlar en registrerads begäran är vi skyldiga att vidta skäliga åtgärder för att verifiera identiteten av den registrerade som har gjort begäran.

Om du har klagomål över vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att framföra dessa till Datainspektionen.

Om du anser att den information vi har om dig är inkorrekt eller ofullständig, vänligen kontakta oss via post eller e-post så kommer vi att korrigera eller uppdatera information så fort som möjligt.

Vilka delar vi denna informationen med? 

Vi delar eller säljer inte vidare den information som du har delgivit oss. Informationen vi fått används för att kunna genomföra din beställning och i direkt kommunikation mellan dig och oss. Under vissa omständigheter kan vi komma att behöva lämna ut dina personuppgifter med stöd av lag, beslut fattade av domstol, polismyndighet eller annan rättslig instans eller tillsynsmyndighet.